CoachingVezető

Kiemelt coaching területem a vezetőfejlesztés és támogatás.
Különös figyelmet szentelek a középvezetői rétegnek, akiknek talán a lehető legtöbb irányban szükséges megfelelni.

Komoly- akár számszerűsíthető összefüggés van- a vezető személyisége, viselkedése, attitűdje és a szervezet sikeres működése között.

Sokat adhat ehhez a személyre szabott támogatás.
A coach egy külső, elfogulatlan, értékelő, tükröt tartó személyként, reflektív teret biztosítva, segítségére lehet a vezetőnek, hogy növelje a tudatosságot valamint a személyes, szakmai és vezetői hatékonyságát.

Gyakran hangoztatott fogalom a vezetői magányosság.
A vezető sokszor magányos harcosként küzd, de gyakran észre sem veszi vagy maga előtt is leplezi bizonytalanságait. A coaching folyamat során személyként, szerepelvárások nélkül megélheti, kifejezheti szakmai és emberi nehézségeit, dilemmáit.

A vezetői coaching során legtöbb esetben nem hardskillekkel, szakmai kompetenciákkal dolgozunk. Ezek többnyire már a vezető sajátjai. A softskillek (EQ, együttműködés, alkalmazkodókészség, kezdeményezőkészség, growth mindset, stb.) révén az alkalmazkodást és az eszközhasználat módját fejlesztjük: hogy a hard– a tárgyi, szakmai tudás, kompetenciák -méginkább életre keljen, kiteljesedjen.

Fontos számomra, hogy a coaching soha ne egy elszigetelt folyamat legyen. Mindig rendszerben gondolkodom, rendszerben helyezzük el a folyamatot.
Ha a vezetővel és az ő fejlesztésével párhuzamosan az egész szervezet megújítása, változása a cél, akkor a szervezetfejlesztés keretein belül hatékony a kulcsszereplőkkel további egyéni, illetve teamcoaching folyamatok végigvitele.
Ezen folyamatok összeérése révén valódi strukturális és kultúraváltások mehetnek végbe: hatékonyabb, transzparensebb, őszintébb légkörű cég születhet.

Személyes vezetés (leadership) során a belső értékeink jelentik a kiindulópontot. A személyes vezetést belülről kifelé haladva kell gyakorolnunk, először saját magunkon, a saját működésünket, viselkedésünket alakítva, majd a személyes kapcsolatok, ezt követően a feladatvégzés menedzselése és végül a szervezetek vezetése területén.

Stephen Covey