Charlie

Hogy kerül a kalap a coachingba?

Különböző munkaterületeim révén megfordulok olyan helyeken, ahol a nyolc személyközi kommunikációs csatornából – a szemkontaktus, a légzés ritmusa, a beszélt nyelv, hangadás, a mimika, az érintés, a gesztusok és a mozgás – csak néhány használható.

Az általam kínált coaching folyamatok szerves részét képezik, hogy akik valamennyit birtokoljuk, megtanuljunk odafigyelni és olvasni magunk és kommunikációs partnerünk szavakon túli finom jelzéseire.

A kommunikációt vizsgáló tudományos kísérletek során mesterségesen kikapcsolnak a csatornák közül néhányat és így figyelik a kísérleti alanyok kommunikációját, hogy csak a vizsgálat szempontjából érdekes csatorna maradjon előtérben.

Van, hogy az élet szabja szűkre ezeket a kommunikációs csatornákat.

7-38-55

Az ismert, de azért mindig megdöbbentő arány. Valóban csak 7 % – ban üzenünk szavainkkal kommunikációnkban? Ezek az arányszámok csak akkor fedik egész pontosan az igazságot, ha egymásnak ellentmondó vagy teljesen semleges szóbeli üzenetekről van szó. De az arány, a súly egyéb esetekben is hasonlóan alakul, a metakommunikáció, testbeszéd jelentőségét mutatva: sokat olvashatunk belőlük.

Ha tudunk.

Gondolunk e arra, hogy a légzés ritmusának megváltozása is lehet kommunikációs szignál? A szemhéj rándulása is mesélhet valamit?

Alakulhat e ilyen apró– tudatosított- jelekből kommunikáció, sőt párbeszéd?

Mit adhat a szavak kifejezéséhez és egymás megértéséhez, ha érzékenyebbé válunk a másodlagos kommunikációs csatornákra is?

Vezetőként, orvosként, segítőként sokat adhat, ha megtanulunk olvasni ezekből az apró jelekből. Ha értve ezt a nyelvet, segítünk kifejezni azt, amit kommunikációs partnerünk nehezen tud kimondani, de megkönnyebbülne, ha megértethetné magát.

Milyen gyönyörű: szólni lehet, és kiszámíthatatlan, hogy mit válaszolnak. És megtörténhetik: társra is találhatunk, csak meg kell tanulnunk az ő egyetlen, soha meg nem ismételhető nyelvét. Csak meg kell ismernünk, a föld rétegein át haladva, a történelem korszakain át haladva, eljutva oda, ahol ő csak ő, ahol ő a teljes világegyetem, és megszólítani. Megtalálni azt a szót, amit ő keresett, de nem talált, amire szüksége van, hogy a föld rétegein át haladva, a történelem korszakain át haladva, eljusson végre oda, ahol ő csak ő, ahol ő a teljes világegyetem

Hervay Gizella

A coachingban nagy szerepet kap az önreflexió fejlesztése.

Interakcióinkban hatékonyabbak lehetünk, mondanivalónk jobban célba ér, ha a beszélgetőpartnerünk szavai és jelzései mellett saját rezdüléseinkre, testi jeleinkre is nagyobb érzékenységgel,odafigyeléssel és értelmezéssel fordulunk.

De miért Charlie?
A némafilmek sztárja, Charlie Chaplin ihletett, aki arcának rezdüléseivel, mozdulataival, tekintetével 65 éven át mesélt, mulattatott és gondolkoztatott, egyetlen szó nélkül.