Coaching: egy másik nézőpont

COAcHING - MI AZ?


A coachingra nincs egységesen elfogadott egyetlen definíció. A sokféle meghatározás  mind helytálló, csak kiemel egyet- egyet a coaching ezer arcából, a benne rejlő sok lehetőségből.
Néhányat elolvasva, formálódhat a róla alkotott elképzelés, tudás, közelebb kerülhetünk a megértéséhez.

A coaching egy megoldás- és eredményorientált, professzionális munkakapcsolat, amely során a coach elősegíti, hogy ügyfeleink hatékonyabban valósítsák meg céljaikat, miközben tanulnak, és fejlődnek. Személyes fejlesztő módszer, amely során inspiráló légkörben segítjük ügyfeleinket


A coaching cél-, siker-, jövőorientált folyamat, amely során a coach aktiválja az ügyfélben rejlő képességeket a cél érdekében.

A vezető számára a jelenlegi leghatékonyabb fejlesztési módszer. Egyénre szabott  támogatás, személyre szóló felkészítés általánosan egy vezető személyes és szakmai kompetenciáinak fejlesztésére, a vezetői poszt hatékonyságának javítására vagy akár egy bizonyos feladatra.

Downey: „A coaching olyan művészet, amely egy másik ember teljesítményének, tanulásának és fejlődésének elősegítésével foglalkozik.”
John Whitmore: „A coaching a jövő lehetőségeire koncentrál, nem pedig a múlt hibáira.”

Grant: „Együttműködésre épülő, megoldás- és eredményközpontú, szisztematikus folyamat, amelyben a coach elősegíti a teljesítmény, az életminőség, az önálló tanulás és a személyiség fejlődését.”


Hay: „A coaching rövid távú folyamat, meghatározott céllal. A coach segíti a tanulót a szükséges képességek kifejlesztésében”

A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) szerint:
A professzionális coaching olyan szakmai kapcsolat, amely abban segíti az ügyfelet, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el akár a magánéletében, akár a munkájában, vagy a szervezetben, ahol dolgozik. A coaching folyamat során az ügyfél elmélyíti tudását, növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javul az életminősége.
Minden találkozáskor az ügyfél választja meg a beszélgetés fókuszát, míg a coach figyelmesen hallgatja, megfigyeléseit visszajelzi, és legfőképpen kérdéseket tesz fel. Ez az interakció egyrészt segíti az ügyfelet abban, hogy világosabban lásson, másrészt akcióra serkenti. A coaching folyamata a fókusz és a választási lehetőségek bővítésével felgyorsítja az ügyfél fejlődését. A coaching arra koncentrál, hogy világossá váljon hol tart most az ügyfél, és mit akar tenni annak érdekében, hogy eljusson oda, ahová el szeretne érni.
A coaching folyamat eredménye az ügyfél eredménye, azaz szándékának, választásának és akcióinak a következménye, amelyet a coach, mint a folyamat szakértője támogatója.


          Kulcskifejezések


•             Megoldás- és eredményorientált
•             Cél – siker – jövőorientált
•             Aktiválja az ügyfélben rejtett képességeket
•             A leghatékonyabb fejlesztési módszer
•             Együttműködésre építő
•             Meggyorsítja az ügyfél fejlődését
•             Hogy ki tudja hozni magából a maximumot
•             Tanulni tanít

 

Vissza az oldal tetejére↑

Mi nem az?


De hát minderre nem elég egy jó egy barát, egy mentor, egy pszichológus?


A coaching nem tréning, nem pszichoterápia, nem vezetői, nem szakmai tanácsadás, nem mentorálás és nem is baráti beszélgetés – de igaz, hogy mindegyikkel rokon kicsit.

 

A terápia középpontjában az ügyfél személyisége áll. A múltban keresi a választ a lelki sérülés, vagy funkciózavar kialakulására és arra, hogyan hat mindez jelenlegi érzelmi életére, viselkedésére. A kapcsolat a terapeuta és a páciens között általában nem egyenrangú, a páciens a terapeutára támaszkodik.
A cél a lelki sérülés, trauma okozta sebek gyógyítása, viselkedésváltozás, vagy a konfliktusok feloldása.
A coaching a jelenre és a jövőre koncentrál. A coachingnak nem az a célja, hogy feltárja az ügyfél személyiségét, hanem az, hogy ösztönözze és támogassa személyes és szakmai fejlődését. A coach és kliense olyan stratégiát és akciótervet dolgoz ki közösen, amelynek segítségével az ügyfél maga éri el a kitűzött célokat. A figyelem központjában az ügyfél tanulása és fejlődése áll.  A változás, fejlődés eredménye a kitűzött cél megvalósítása.
A terápiában a "miért", a coaching során a ''hogyan" a változáshoz vezető kérdés.

A vezetői tréning képzési forma, a feladat elvégzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztésére. Ennek során általában kétféle vezetői probléma feldolgozásával foglalkoznak: egyrészt a tipikusan előforduló vezetői helyzetek esettanulmányaival, másrészt a résztvevők által az oktatás során felvetett problémákkal. A tréningeken általában 10-12 fő vesz részt, így nyilván nem mindenkinek a problémájára találnak megoldást. Előfordulhat, hogy ez nem mindenkinek elegendő.
A coaching során nem az általános problémákra keresnek válaszokat, hanem arra, hogy a vezetőnek miben kell változnia, fejlődnie, milyen eszközökkel háríthatja el az akadályokat az éppen aktuális problémái útjából. A következő találkozás alkalmával a tapasztalatokat már elemezni is tudják. A coaching jóval rugalmasabb a tréningnél

A vezetői tréning és a coaching két különböző módszer, mégis jól működhetnek együtt, egymást jól kiegészíthetik. A munkahelyi tréning során gyakran felmerül, hogy a tréning során megszerzett készségeket és lelkesedést, hogyan lehet átvinni a munkahelyre. A coaching kitűnő módja annak, hogy valaki a tanultakat akár még aznap átemelje a napi munkába.

A mentorálásra jellemző, hogy két különböző szakmai- és élettapasztalattal rendelkező személy kerül kapcsolatba egymással. A mentor és a mentorált általában egy cégnél dolgozik, és gyakran fölé-alárendeltségi viszony van közöttük. A mentor szakmai tanácsokkal segíti mentoráltját, hogy a szervezeti hierarchiában előre jusson, karrierjében magasabb lépcsőfokra érjen el.
A coaching esetén általában a coach kívülről érkezik a céghez, így nincs hierarchikus függés a két fél között. A coachnak nem kell feltétlenül helyismerettel rendelkeznie, és nem ad tanácsot. A két módszer között az a hasonlóság, hogy mindkét esetben elengedhetetlen a partnerek közötti bizalmas, bensőséges viszony az eredményesség érdekében. A legnagyobb különbség az, hogy a coach nem a saját tudását, tapasztalatát adja át a kliensnek, hanem új tudás és tapasztalat megszerzésére ösztönzi őt.

 

A vezetési, szakmai tanácsadás az a független szakértők által nyújtott szolgáltatás, amely segít a vezetőknek azonosítani, elemezni és megoldani a problémákat, amelyek a vállalatnál felmerülnek az irányelvekkel, a szervezettel, a folyamatokkal és a módszerekkel kapcsolatban. A tanácsadó a helyzetnek megfelelő tevékenységtervet ajánl, és segít is megvalósítani ezt a tervet. A fókusz a speciális project problémamegoldásán és a tanácsadó szakértelmén van. Ebben az esetben a változást és a fejlődést az hozhatja meg az ügyfél számára, hogy a konzultáns rámutat a hiányzó tudásra, készségekre vagy tapasztalatra.
A coach nem ad megoldást a problémákra, hanem célirányos kérdésekkel, odafigyeléssel és előítéletek nélküli meghallgatással vezeti rá az ügyfelét a megoldásra. Nem mondja meg, hogy az egyénnek mit kell tennie- sokszor a szakterülethez sem ért-, hanem hagyja, hogy maga találjon rá a neki legmegfelelőbb útra és módszerre.

A coaching nem baráti beszélgetés. A baráti beszélgetés spontán, ösztönös, nincs meghatározott célja, időkerete. A baráti beszélgetésben egyformán fontos mindkét beszélgető partner, mindkét barát problémája, öröme. A felek ösztönösen reagálnak. A coachingban vannak szabályok, szerződés. A coaching folyamatában a főszereplő a cochee. A coach tudatosan reagál.

Vissza az oldal tetejére↑

elérhetőségek:

Telefon:

Skype: viragh.anna.coach My status

Email: